Všetko o certifikácii a požiadavkách na certifikáciu systémov kvality iso

lean management a ISO 9001

Lean management a systémy řízení kvality podle ISO 9001

Lean management a systémy řízení kvality podle ISO 9001 jsou dva koncepty, které se vzájemně doplňují a synergicky přispívají k dosažení vysoké úrovně efektivity, kvality a spokojenosti zákazníků. Lean management, známý také jako štíhlé řízení, se zaměřuje na eliminaci plýtvání …

spokejnost zakazníku ISO 9001

ISO certifikát – významný atribut zákaznické spokojenosti

V dnešním konkurenčním prostředí je spokojenost zákazníků klíčovým faktorem úspěchu každé společnosti. Jedním z významných nástrojů, který může organizaci pomoci dosáhnout a udržet vysokou úroveň zákaznické spokojenosti, je získání ISO certifikátu, zejména ISO 9001, který se zaměřuje na systémy managementu …

Den zkušebnictví 2024

Den zkušebnictví 2024, Bratislava – prezentace z konference

Dne 16.05.2024 se v Bratislavě uskutečnila odborná konference Den zkušebnictví 2024, kterou zorganizoval Úřad pro normalizaci, metrologii a zkušebnictví Slovenské republiky (ÚNMS SR). Konference se zúčastnili jak zástupci státních orgánů, tak zástupci autorizovaných a notifikovaných osob. Konferenci otevřel předseda ÚNMS …

Příjem přihlášek do Národních cen ČR pro rok 2024 prodloužen do 17. května 2024

Ministerstvo průmyslu a obchodu a Rada kvality České republiky prodlužují termín pro příjem přihlášek do 24. ročníku Národních cen kvality ČR. Přihlášky pro ocenění firem a organizací v programech EXCELENCE, START a Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj …

CERTIFIKACE ISO VE SVĚTĚ – STATISTIKY A PŘÍNOSY

Certifikace ISO ve světě – statistiky a přínosy

Uvažujeme-li o certifikaci ISO ve světě, nemůžeme opomenout statistiky a přínosy spojené s touto klíčovou certifikací. Certifikace ISO představuje závazek organizací ke kvalitě, bezpečnosti, ochraně životního prostředí a dalším oblastem, což přináší řadu výhod nejen samotným organizacím, ale i celému …

ISO 45001 certifikat

ISO 45001 a požadavek článku 5: Vůdcovství a spoluúčast zaměstnanců

ISO 45001 – mezinárodní norma pro systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) představuje významný posun směrem k proaktivnímu přístupu k prevenci pracovních úrazů a zlepšování pracovních podmínek. Klíčovým prvkem této normy, který odráží její základní filozofii, je …

ISO 45001 historie

Systém managementu BOZP (dle ISO 45001) v kontextu integrovaného systému managementu kvality

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) jsou prioritami pro každou organizaci. Bezpečnostní a zdravotní rizika na pracovišti mohou mít závažné důsledky pro zaměstnance i pro samotnou firmu. K dosažení a udržení bezpečného pracovního prostředí organizace mohou využít taky normu …

certifikace ISO

Přechod od certifikace ISO v 20. století k certifikaci v 21. století: Evoluce a adaptace

V průběhu 20. století prošel svět obrovským technologickým a průmyslovým rozvojem, který přinesl nejen významný ekonomický růst, ale také nové výzvy spojené s udržením kvality a bezpečnosti produktů a služeb. V této době se zrodila potřeba standardizace procesů a výrobků …

ISO 45001 certifikat

Souhrn významných změn v oblasti BOZP v roce 2023 a očekávání roku 2024

Rok 2023 přinesl v České republice několik zásadních změn v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), které měly za cíl nejen posílit ochranu zaměstnanců, ale také reagovat na dynamicky se měnící pracovní prostředí a výzvy současné doby. Tyto …

Veselé Vánoce a šťastný Nový rok!

Srdečně děkujeme všem našim zákazníkům a obchodním partnerům. Chtěli bychom upřímně ocenit důvěru, kterou jste nám během letošního roku projevili. Tým naší společnosti vám přeje klid, radost a prosperitu během celého následujícího roku. Děkujeme za vaši nepřetržitou podporu a přízeň. …