Vše na téma získání certifikátu environmentálního managementu jakosti dle ISO 14001

Odpady v CR 2023

Na hlavu jsme v ČR vyprodukovali 553 kg komunálního odpadu…ISO 14001 jako nástroj pro efektivní nakládání s odpady

Pozitivní zprávou aktuálních odpadových dat je, že celková produkce odpadů i produkce komunálního odpadu v roce 2022 klesla, konkrétně o 879 tisíc tun u celkového odpadu a o 155 tisíc tun u komunálních odpadů oproti roku 2021. Vzrostl podíl materiálového …

ISO 14001 certifikat

Základní pilíře systému environmentálního managementu podle normy ISO 14001

Norma ČSN EN ISO 14001 Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití (EMS), je navržena tak, aby pomohla organizacím všech typů a velikostí chránit životní prostředí, reagovat na měnící se environmentální podmínky v rovnováze se socioekonomickými potřebami a …

životní prostředí, ISO 14001

MŽP aktualizovalo Politiku ochrany klimatu v ČR

Ministerstvo životního prostředí připravilo aktualizaci základního dokumentu, který určuje cíle a strategii v ochraně klimatu. Aktualizovaná Politika ochrany klimatu v ČR (POK) přináší plán, který povede k zásadnímu omezení skleníkových plynů a dlouhodobě ke klimatické neutralitě do roku 2050. Ode …

Veselé Vánoce a šťastný Nový rok!

Srdečně děkujeme všem našim zákazníkům a obchodním partnerům. Chtěli bychom upřímně ocenit důvěru, kterou jste nám během letošního roku projevili. Tým naší společnosti vám přeje klid, radost a prosperitu během celého následujícího roku. Děkujeme za vaši nepřetržitou podporu a přízeň. …

certifikace ISO 14001

Certifikace systému environmentálního managementu podle normy ISO 14001:2015

Životní prostředí je nezastupitelnou součástí našeho každodenního života. S narůstajícími výzvami spojenými s klimatickými změnami, ochranou přírodních zdrojů a udržitelným rozvojem, je stále důležitější, aby firmy přijímaly odpovědné postupy ve svém podnikání. Jedním z klíčových nástrojů pro dosažení environmentální odpovědnosti …

certifikace ISO 14001

Certifikát ISO 14001 – jak na to?

Ochrana životního prostředí a udržitelnost již nejsou pro firmy jen komunikačními tématy, ale i faktory přidané hodnoty. Důsledné dodržování směrnic na ochranu životního prostředí vytváří skutečné konkurenční výhody. Zároveň si společnost plní svoji ekologickou zodpovědnost. Mezinárodně uznávaná norma ISO 14001 …

Politiky ochrany klimatu

MŽP otevírá veřejnou konzultaci k aktualizaci Politiky ochrany klimatu v ČR

Ministerstvo životního prostředí zve veřejnost, aby se zapojila do probíhající veřejné konzultace k aktualizaci Politiky ochrany klimatu v ČR. Díky veřejné konzultaci chceme zjistit názor občanů na politiku a strategii České republiky v oblasti ochrany klimatu a snižování emisí skleníkových plynů. Podle …

V neděli 22. května má svátek biodiverzita

Již tři desítky let si lidé po celém světě připomínají důležitost podpory biologické rozmanitosti pro zajištění udržitelného rozvoje. Ochrana přírodní pestrosti (biodiverzity) je nezbytnou součástí toho, jak se vyrovnat s klimatickými změnami, omezit šíření nových nemocí nebo jak zabezpečit dostatek …

Vláda schválila aktualizaci Plánu odpadového hospodářství

Po osmi a půl letech Ministerstvo životního prostředí aktualizuje „Plán odpadového hospodářství České republiky (POH ČR) pro období 2015-2024 s výhledem do roku 2035“. Naplňuje tím povinnost ze zákona o odpadech, zahrnovat do POH ČR zásadní změny odpadové legislativy na …

Země OECD naplňují pouze čtvrtinu globálních cílů udržitelného rozvoje do roku 2030

Podle poslední zprávy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) postupují členské státy poměrně pomalu v plnění sedmnácti tzv. Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) OSN. Aktuálně tak nejvyspělejší státy světa prozatím splnily nebo se blíží splnění pouze u čtvrtiny z nich. …