ISO / IEC 27001 Systém managementu informační bezpečnosti – Specifikace s návodem k použití je norma specifikující požadavky na vybudování, zavedení, provoz, monitorování, prozkoumávání, udržování a zlepšování dokumentovaného systému informační bezpečnosti

Veselé Vánoce a šťastný Nový rok!

Srdečně děkujeme všem našim zákazníkům a obchodním partnerům. Chtěli bychom upřímně ocenit důvěru, kterou jste nám během letošního roku projevili. Tým naší společnosti vám přeje klid, radost a prosperitu během celého následujícího roku. Děkujeme za vaši nepřetržitou podporu a přízeň. …

Norma ISO/IEC 27001:2022. Jaké jsou klíčové změny v normě ISO/IEC 27001:2022?

Mezinárodní norma ISO/IEC 27001 obdržela v roce 2022 svou novou verzi. Přestože poslední aktualizace ISO 27001 byla před téměř 10 lety, očekáváme, že další změny se udělají mnohem rychleji, protože hrozby kybernetické bezpečnosti neustále rostou exponenciálně. Norma ISO/IEC 27001:2022 popisuje …

ISO/IEC 27001 nebo ISO/IEC 27018:2019?

ISO/IEC 27018 certifikace cloudových služeb. ISO/IEC 27001 nebo ISO/IEC 27018:2019?

Poskytovatelé cloudových služeb, kteří zpracovávají osobně identifikovatelné informace (PII) na základě smlouvy se svými zákazníky musí zpracovávat své služby způsobem umožňujícím oběma stranám splnit požadavky použitelné legislativy a předpisů pokrývajících ochranu PII. Norma ISO/IEC 27018:2019 stanovuje obecně akceptované kontrolní cíle, opatření a směrnice …

ČSN EN ISO/IEC 27002

Informace jsou cenné. Zajistěte jejich bezpečnost. Norma ČSN EN ISO/IEC 27002 poradí co udělat. Od dubna je navíc v češtině

Česká agentura pro standardizaci vydává český překlad evropské normy EN ISO/IEC 27002 z listopadu 2022, která přejímá identicky mezinárodní normu ISO/IEC 27002:2022, jedné z velmi důležitých norem týkajících se informační bezpečnosti. Norma přináší soubor postupů pomáhajících zajistit bezpečnost informací v rámci firem či institucí. Je …

norma ISO 27001-2023

Top 10 neshod při certifikaci ISO 27001

Auditoři mohou identifikovat různé problémy v systému při certifikaci ISO/IEC 27001. Ty mohou být způsobeny různými faktory, jako je nedostatečné zabezpečení, chybějící nebo nesprávně implementované procesy, nedostatečné školení zaměstnanců, chybějící nebo nedostatečné kontroly atd. V České republice má norma ISO/IEC …

Certifikát ISO 27001. Vše co potřebujete vědět o certifikaci dle ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001 je mezinárodní normou pro řízení bezpečnosti informací. Je zaměřena na zajištění ochrany informací v organizaci, a to pomocí vytvoření a udržovánířízenéhoprostředí bezpečnosti informací. Norma ISO/IEC 27001 definuje požadavky na řízení bezpečnosti informací, jako je například řízení rizik, řízení …

ISO 27001:2022

Politika certifikačního orgánu pro přechodové audity ISO/IEC 27001:2022, postup pro klienty při přechodu na nové požadavky

ISO/IEC 27001:2022 „Bezpečnost informací, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí – Systémy řízení bezpečnosti informací – Požadavky“ byla vydána v říjnu 2022 a nahrazuje ISO/IEC 27001:2013 během tříletého přechodného období. Všechny organizace, které si přejí zůstat certifikovány podle ISO/IEC 27001, budou muset přejít …

ISO/IEC 27001:2022. Jaký je rozdíl mezi ISO/IEC 27001:2013 a ISO/IEC 27001:2022? Jak postupovat v přechodném období do října 2025?

Po 9 letech ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) a IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) revidovaly ISO/IEC 27001:2013 a v říjnu 2022 zveřejnily novou ISO/IEC 27001:2022.

norma ISO/IEC 27001:2022

ISO/IEC 27001:2022 Informační bezpečnost, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí. Systémy managementu informační bezpečnosti. Požadavky

Norma ISO/IEC 27001:2022 (Information security , cybersecurity and privacy protection . Information security management systems . Requirements) specifikuje požadavky na stanovení, implementaci, udržování a trvalé zlepšování systému managementu informační bezpečnosti v kontextu organizace Po vydání normy ISO/IEC 27002:2022 v únoru …

Jaké změny přinesla nová norma ISO 27002:2022? Jaký má vliv na certifikaci systémů informační bezpečnosti? Jaký je rozdíl mezi ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002?

Rok 2022 bude pro rodinu norem řady ISO/IEC 27000 klíčový. V únoru vyšla revidovaná norma ISO/IEC 27002:2022 a ISO 27001 ji bude následovat. Jaký je ale rozdíl mezi těmito dvěma normami? Nač jsou zaměřeny a proč by je měly organizace …