Vše na téma získání certifikátu systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) podle normy ISO45001a informace z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

ISO 45001 certifikat

ISO 45001 a požadavek článku 5: Vůdcovství a spoluúčast zaměstnanců

ISO 45001 – mezinárodní norma pro systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) představuje významný posun směrem k proaktivnímu přístupu k prevenci pracovních úrazů a zlepšování pracovních podmínek. Klíčovým prvkem této normy, který odráží její základní filozofii, je …

ISO 45001 historie

Systém managementu BOZP (dle ISO 45001) v kontextu integrovaného systému managementu kvality

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) jsou prioritami pro každou organizaci. Bezpečnostní a zdravotní rizika na pracovišti mohou mít závažné důsledky pro zaměstnance i pro samotnou firmu. K dosažení a udržení bezpečného pracovního prostředí organizace mohou využít taky normu …

ISO 45001 certifikat

Souhrn významných změn v oblasti BOZP v roce 2023 a očekávání roku 2024

Rok 2023 přinesl v České republice několik zásadních změn v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), které měly za cíl nejen posílit ochranu zaměstnanců, ale také reagovat na dynamicky se měnící pracovní prostředí a výzvy současné doby. Tyto …

Veselé Vánoce a šťastný Nový rok!

Srdečně děkujeme všem našim zákazníkům a obchodním partnerům. Chtěli bychom upřímně ocenit důvěru, kterou jste nám během letošního roku projevili. Tým naší společnosti vám přeje klid, radost a prosperitu během celého následujícího roku. Děkujeme za vaši nepřetržitou podporu a přízeň. …

Začleňování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do posuzování kybernetických bezpečnostních rizik

Při posuzování vlivu kybernetického útoku se nevěnuje dostatečná pozornost aspektům tělesného a duševního zdraví pracovníků, například zraněním či psychosociálním problémům. Je to proto, že kybernetický útok je vnímán jako vnější hrozba, zatímco bezpečnost a ochrana zdraví je otázka interní. Aby …

Muskuloskeletální poruchy související s prací na dálku – tipy pro zaměstnavatele

Práce na dálku nabyla v posledních několika letech na významu. Ačkoli práce z domova má řadu potenciálních výhod, může mít také dopad na zdraví pracovníků a zhoršit muskuloskeletální poruchy, není-li náležitě řízena. Tato prezentace se zaměřuje na práci z domova a důvody, proč …

Práce prostřednictvím digitálních platforem a bezpečnost a ochrana zdraví při práci: přehled předpisů, politik, postupů a výzkumu

Digitální technologie mění svět práce v Evropské unii. Digitální pracovní platformy hrají v této změně ústřední roli. Přestože přinášejí nové pracovní příležitosti, zástupci vědeckých a politických kruhů vyjadřují obavy ohledně pracovních podmínek a podmínek zaměstnávání u práce prostřednictvím digitálních platforem, včetně oblasti bezpečnosti …

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci prostřednictvím digitálních platforem: poznatky z právních předpisů, politik, opatření a iniciativ

V posledních deseti letech se v EU prudce rozšířily on-line platformy, které slouží ke sladění poptávky po pracovních silách a jejich nabídky, i okruh jejich činností. Reakce na vznikající ekonomiku digitálních platforem byly zpočátku omezené a většinou přicházely ze strany podniků, pracovníků …

Koboty, roboty a drony: dopad digitálních technologií na BOZP v zemědělství a lesnictví

Zemědělci a lesníci jsou vystaveni mnoha rizikům v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Jak uvádí náš nový informační dokument, digitální technologie mají potenciál tato rizika zmírnit. Jejich zavádění v tomtoodvětví však zatím probíhá pomalu a přináší s …