Systém managementu jakosti (QMS) ISO 9001 je nejvyhledávanější normou managementu kvality na světě. ISO 9001 poskytuje rámec managementu jakosti, který mohou společnosti využít k zajištění konzistentní kvality svých produktů a služeb. Společnosti si vybírají certifikaci ISO 9001, aby prokázaly svou schopnost trvale poskytovat produkty v souladu s příslušnými předpisy a požadavky zákazníků, a které usilují o zvyšování spokojenosti zákazníka. Systém managementu jakosti řeší současné problémy a eliminuje výskyt problémů v budoucnosti. Zároveň snižuje pravděpodobnost servisních nedostatků nebo chyb produktů a jejich stahování z trhu.

spokejnost zakazníku ISO 9001

ISO certifikát – významný atribut zákaznické spokojenosti

V dnešním konkurenčním prostředí je spokojenost zákazníků klíčovým faktorem úspěchu každé společnosti. Jedním z významných nástrojů, který může organizaci pomoci dosáhnout a udržet vysokou úroveň zákaznické spokojenosti, je získání ISO certifikátu, zejména ISO 9001, který se zaměřuje na systémy managementu …

Vůdcovství a závazek

Nejčastější nezhody v certifikaci ISO 9001, článek 5 Vedení (leadership)

ČSN EN ISO 9001 specifikuje požadavky na systém managementu kvality, když organizace Všechny požadavky této mezinárodní normy jsou generické a mají být aplikovatelné v jakékoli organizaci bez ohledu na její typ nebo velikost nebo na produkty a služby, které poskytuje. …

metrologie 2024

SVĚTOVÝ DEN METROLOGIE 2024

20. květen je Světový den metrologie, připomínající výročí podepsání Metrické konvence z roku 1875, která poskytuje základ pro celosvětový jednotný měřící systém, o který se opírají vědecké objevy a inovace, průmyslová výroba a mezinárodní obchod, jakož i zlepšení kvality života …

certifikace ISO

Přechod od certifikace ISO v 20. století k certifikaci v 21. století: Evoluce a adaptace

V průběhu 20. století prošel svět obrovským technologickým a průmyslovým rozvojem, který přinesl nejen významný ekonomický růst, ale také nové výzvy spojené s udržením kvality a bezpečnosti produktů a služeb. V této době se zrodila potřeba standardizace procesů a výrobků …

ISO 45001 certifikat

Souhrn významných změn v oblasti BOZP v roce 2023 a očekávání roku 2024

Rok 2023 přinesl v České republice několik zásadních změn v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), které měly za cíl nejen posílit ochranu zaměstnanců, ale také reagovat na dynamicky se měnící pracovní prostředí a výzvy současné doby. Tyto …

Veselé Vánoce a šťastný Nový rok!

Srdečně děkujeme všem našim zákazníkům a obchodním partnerům. Chtěli bychom upřímně ocenit důvěru, kterou jste nám během letošního roku projevili. Tým naší společnosti vám přeje klid, radost a prosperitu během celého následujícího roku. Děkujeme za vaši nepřetržitou podporu a přízeň. …

Certifikace systémů řízení jakosti podle ISO 9001: Včera, dnes a zítra

Certifikace systémů řízení jakosti podle normy ISO 9001 má bohatou historii a neustále se vyvíjí, aby vyhovovala stále se měnícím potřebám organizací v celém světě. Tato norma je nejrozšířenější a nejuznávanější certifikací pro systémy řízení jakosti a hraje klíčovou roli …

narodni-politika-kvality

Národní politika kvality ČR na roky 2023 – 2030 SCHVÁLENA

Vláda České republiky schválila na svém zasedání dne 14. června 2023 dokument Národní politika kvality České republiky 2023-2030.  Materiál, který zpracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Radou kvality České republiky zároveň navazuje na předchozí strategický dokument k této problematice. Národní …

certifikace iso v stavebnictvi

Systém řízení jakosti ve stavebnictví

Systém řízení jakosti ve stavebnictví je nezbytným prvkem pro dosažení vysokých standardů kvality, bezpečnosti a efektivity v tomto odvětví. Stavebnictví je odvětví s vysokým stupněm komplexnosti a řadou interakcí mezi různými zúčastněnými stranami. Proto je důležité mít dobře definovaný a …

certifikace ISO eucert

Jak rychle lze získat ISO certifikát? Má ještě v této době smysl mít certifikát jakosti podle požadavků normy ISO 9001?

Certifikace podle požadavků normy ISO 9001:2015 má stále velký význam pro organizace. Přestože existuje mnoho jiných certifikátů a norem týkajících se řízení jakosti, ISO 9001 je jednou z nejrozšířenějších a nejuznávanějších certifikací na světě. Certifikát ISO 9001 je založen na …