Den zkušebnictví 2024

Den zkušebnictví 2024, Bratislava – prezentace z konference

Dne 16.05.2024 se v Bratislavě uskutečnila odborná konference Den zkušebnictví 2024, kterou zorganizoval Úřad pro normalizaci, metrologii a zkušebnictví Slovenské republiky (ÚNMS SR).

Konference se zúčastnili jak zástupci státních orgánů, tak zástupci autorizovaných a notifikovaných osob.

Konferenci otevřel předseda ÚNMS SR Pavol Pavlis, který zaměřil pozornost na vzdělávací aktivity a na rozvoj mezinárodní spolupráce ÚNMS SR se zaměřením na komerční využití v jednotlivých oblastech.

Cílem konference bylo seznámit účastníky s novinkami v oblasti zkušebnictví, metrologie, technické normalizace, kvality, akreditace a tržního dohledu nad určenými výrobky.

Jednotlivé prezentace si můžete prohlédnout přímo na stránkách UNMS nebo na jednotlivých odkazech přímo zde:

Aktuální informace z oblasti posuzování shody  (PDF, 2 MB)Ing. Monika Laurovičová, Odbor zkušebnictví a evropských záležitostí, ÚNMS SR
Aktuální informace ze světa technické normalizace  (PDF, 2,7 MB)Ing. Dušan Butaš, Odbor technické normalizace, ÚNMS SR
Aktuální informace z oblasti metrologie  (PDF, 3,1 MB)Ing. Michal Slezák, Odbor metrologie, ÚNMS SR
Aktivity oboru kvality a projektového řízení  (PDF, 4,8 MB)JUDr. Mgr. Anna Budiaková, PhD., Odbor kvality a projektového řízení ÚNMS SR
Činnost SNAS v roce 2023 z hlediska zkušebnictví  (PDF, 2,2 MB)Ing. Štefan Král, PhD., SNAS
Informace z redakce časopisu MSaTN  (PDF, 3,2 MB)Ing. Erika Kraslanová, Odbor metrologie, ÚNMS SR
Pracovní skupiny  (PDF, 2,2 MB)JUDr. Liliana Tahotná, Odbor zkušebnictví a evropských záležitostí, ÚNMS SR
Kontrola bezpečnosti a shody určených výrobků s předepsanými požadavky v roce 2023  (PDF, 945,1 kB)Ing. Roman Doronyai, Slovenská obchodní inspekce
Zjištění orgánů inspekce práce v oblasti dohledu nad trhem  (PDF, 1,1 MB)Ing. Patrik Nohavica, Národní inspektorát práce
Tržní dohled nad zdravotnickými pomůckami ŠUKL  (PDF, 1,4 MB)Ing. Boris Zajac, Státní ústav pro kontrolu léčiv
Dopravní úřad varhany dohledu v oblasti vnitrozemské plavby  (PDF, 2,7 MB)Mgr. Martin Zatlakovič, PhD.
Nařízení o strojních zařízeních  (PDF, 3 MB)Mgr. Peter Sándor, Odbor zkušebnictví a evropských záležitostí, ÚNMS SR
Akt o umělé inteligenci  (PDF, 2,2 MB)Mgr. Peter Sándor, Odbor zkušebnictví a evropských záležitostí, ÚNMS SR
Nařízení o bateriích a odpadních bateriích  (PDF, 3,1 MB)Ing. Monika Laurovičová, Odbor zkušebnictví a evropských záležitostí, ÚNMS SR