ISO 9001:2030. Je rozhodnuto – revize ISO 9001 se odkládá. Nová revize až v roku 2030.

Členové technické komise 176 Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO), podvýboru 2 (TC176/SC2) přijali překvapivé rozhodnutí nepokračovat v očekávané aktualizaci normy ISO 9001:2015 .

Norma ISO 9001 se pravidelně reviduje, aby zůstala relevantní, aktuální novým manažerským zkušenostem a pro uživatele užitečná.

Typický aktualizační cyklus 6-8 let nás přinutil očekávat novou verzi do roku 2023. Organizace ISO však nedávno oznámilo své překvapivé rozhodnutí ponechat normu ISO 9001:2015 tak, jak je.

ISO 9001 je jednou z nejuznávanějších norem na světě. Podle nejnovějších údajů existuje 878 664 platných certifikátů týkajících se 1 180 654 stránek po celém světě.

Norma je také základem mnoha průmyslových norem, které definují požadavky na systémy řízení v odvětvích včetně výroby automobilů, letadel a zdravotnických prostředků. Na vývoji a používání systémů managementu kvality založených na normě ISO 9001 se podílí desítky milionů lidí na celém světě.

ISO 9001:2015 nezměněna – žádná revize

Tolik očekávaná norma ISO 9001:2023 byla zrušena. Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) se poprvé rozhodla ponechat svou nejznámější manažerskou normu – ISO 9001 – nezměněnou během plánovaného procesu revize.

V roce 2020 technická komise TC176/SC2 provedla systematickou revizi normy ISO 9001:2015 .

Uskutečnila také průzkum mezi uživateli ISO 9001. Účelem průzkumu bylo shromáždit názory koncových uživatelů normy ISO 9001 na aktuální verzi normy a zajistit jejich představy o tom, jaké nové požadavky a oblasti by mělo obsahovat další vydání normy.

Kromě systematického přezkumu a výsledků uživatelského průzkumu TC176/SC2 zohlednil:

 • Zpráva o budoucích koncepcích a integritě značky
 • Zpráva o možných dopadech revize přílohy SL „Struktura na vysoké úrovni“ na ISO 9001

Výsledkem průzkumu bylo většinové hlasování pro ponechání normy ISO 9001:2015 beze změny. Po hlasování uživatelů, interním posouzení a hlasování mezi svými členy podvýbor schválil místo revize potvrzení ISO 9001:2015.

Nová revize až v roce 2030: ISO 9001:2030

Rozhodnutí ponechat normu ISO 9001:2015 nezměněnou znamená, že další systematická revize normy začne o 5 let, plus čas na přezkoumání a poté na samotný návrh, připomínkování a vývoj 3 roky. Vzhledem k obvyklé době na dokončení revize a proces vývoje a schvalování revize bude další vydání normy ISO 9001 pravděpodobně zveřejněno v roce 2030.

Revize ISO 9001 – historie

Technická komise ISO / TC 176 / SC 2 je zodpovědná za pravidelnou revizi a revizi ISO 9001. Cílem je zachovat nebo zlepšit použitelnost a relevantnost normy s ohledem na pokrok v technologii, změny v globálním podnikatelském prostředí a trendy ve společnosti. Od prvního vydání v roce 1987 prošla norma ISO 9001 – 4 revizemi. Nejaktuálnější verze – ISO 9001:2015 – byla vydána v roce 2015.

 • ISO 9001:1987 : první vydání normy ISO 9001 bylo odvozeno z vojenské normy kvality a zaměřilo se na výrobu. Ve skutečnosti existovaly tři variace pro různý rozsah obchodních činností: ISO 9001 pro společnosti, které se zabývaly návrhem, výrobou a servisem; ISO 9002 pro společnosti ve výrobě a servisu; a ISO 9003 pouze pro konečnou kontrolu. Bez rozdílu mezi nimi byly běžně označovány jako „ISO 9000“.
 • ISO 9001:1994 : první revize přidala koncepci preventivních opatření namísto pouze kontroly shody konečného produktu. Stejně jako první vydání, i revize z roku 1994 vyžadovala důkaz o souladu se zdokumentovanými postupy, což často vedlo ke zbytečné dokumentaci a byrokracii.
 • ISO 9001:2000 : Verze z roku 2000 kombinovala ISO 9001, ISO 9002 a ISO 9003 do jediné, univerzálně použitelné normy, která umožňovala výjimky z požadavků, které se na organizaci nevztahují. Vydání z roku 2000 zavedlo kromě nové struktury i mnohé radikální změny. Představila například koncepci procesů a systémů a řízení integrovaných procesů. Dalšími významnými změnami byla požadována účast vrcholového managementu na novém systému managementu kvality, používání měřitelných ukazatelů pro sledování výkonnosti a koncepci neustálého zlepšování.
 • ISO 9001:2008 : Revize z roku 2008 zavedla pouze některé nové znění a objasnění, ale žádné nové požadavky. Organizace, které správně interpretovaly a aplikovaly předchozí verzi, zůstaly skoro nedotčeny.
 • ISO 9001:2015 : Nejnovější verze normy zavedla novou strukturu na vysoké úrovni (příloha SL) a obsahovala několik nových a upravených požadavků, zejména koncepci myšlení založeného na riziku .

Na základě historie předchozích revizí můžeme s jistotou očekávat, že z největší pravděpodobností nedojde k žádné aktualizaci normy před rokem 2030. Do té doby zůstane v platnosti ISO 9001:2015.

Co lze očekávat od normy ISO 9001:2030?

Hlasování o přeskočení revize normy ISO 9001:2015 bylo v současnosti přijato těsně. Cílem průzkumu bylo nejen zjistit názory uživatelů na aktuální verzi normy, ale také shromáždit nápady, co by se mělo změnit. Příspěvky uživatelů a průmyslových sdružení , jakož i diskuse s jinými vlivnými odborníky na kvalitu nás vedly k tomu, že očekáváme následující změny v normě ISO 9001:2030:

 • Integrace nových technologií včetně rychlého nárůstu digitalizace a využívání umělé inteligence (AI) při automatizovaném rozhodování
 • Zahrnutí etiky a integrity a harmonizace s rozhodnutími společnosti, činnostmi a interakcemi se zúčastněnými stranami
 • Rozšíření konceptu zákaznické spokojenosti na celou zákaznickou zkušenost
 • Obnovené zaměření na zajištění kvality (to by také mohlo vést ke zvýšenému tlaku zákazníků na získání certifikace ISO 9001, což je vývoj, který ISO jistě ocení)
 • Objasnění pro poskytovatele služeb a posílení požadavků na služby (někteří dokonce navrhují samostatný standard pro služby)
 • Další objasnění, že QMS je nedílnou součástí obchodních procesů

Po zachování status-quo ISO 9001 po dobu 15 let je docela možné, že revize z roku 2030 bude obsahovat nějaké zásadní změny.

Na druhé straně je třeba si uvědomit, že povinná desetibodová struktura normy bude pravděpodobně stále platná, a to významně může omezit možné inovace.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *