Vítejte v certifikačním orgánu eucert s.r.o., Břeclav – Vašem partnerovi pro certifikaci systémů řízení ISO

Certifikační orgán eucert s.r.o. nabízí služby v oblasti auditů a certifikace systémů řízení, které jsou přínosem pro společnosti, zaměřené na zvyšování jejich důvěryhodnosti a kvality poskytovaných služeb. Poskytujeme služby v následujících oblastech:

  • certifikace systémů managementu jakosti podle ISO 9001
  • certifikace systémů environmnetálního managementu podle ISO 14001
  • certifikace systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ISO 45001
  • certifikace systémů informační bezpečnosti podle ISO 27001

Poslání certifikačního orgánu eucert

Naše společnost, eucert, je hrdým poskytovatelem nezávislých a objektivních certifikačních služeb pro systémy řízení ISO.

Naše poslání spočívá v poskytování komplexních a spolehlivých certifikačních služeb pro organizace všech odvětví v zmysle platní akreditace tak, aby mohly dosáhnout excelentních výsledků a zvýšit svou konkurenceschopnost.

eucert certifikace ISO

Jsme oddáni tomu, abychom byli partnerem našich klientů na jejich cestě k úspěchu, přičemž naše služby přispívají k trvalo udržitelnému rozvoji firem a celé společnosti.

Vize certifikačního orgánu eucert

Naše vize je být uznávaným certifikačním orgánem, který je známý svou odborností, integritou a vysokou kvalitou služeb.

Chceme být prvním volbou pro organizace hledající certifikaci ISO na vysoce odborné a profesionální úrovny ve smyslu platných pravidel tak, aby mohly dosáhnout svých cílů kvality, efektivity a udržitelnosti.

Snažíme se stát partnerem, který poskytuje nejen certifikaci, ale také přidanou hodnotu při auditu s cílem identifikovat možné příležitosti ke zlepšování systému řízení. Jsme hnací silou inovací a neustálého zlepšovaní, abychom mohli reagovat na dynamické potřeby a očekávání našich klientů a zajistili, že naše služby přinášejí maximální hodnotu pro naše klienty.

Jsme přesvědčeni, že naše práce přispívá k lepším výsledkem národního hospodářství a pomáhá zlepšovat systémy řízení kvality námi auditovaných organizací

Vize a poslání certifikačního orgánu eucert s.r.o. jsou pevně zakotveny v hodnotách důvěry, integrity, objektivnosti, transparentnosti a profesionality.

Tyto principy pomáhají zajistit, že všechny poskytované služby jsou prováděny na nejvyšší možné úrovni kvality a etiky. Jednotlivé politiky naší společnosti jsou dostupné konkrétním zúčastněným stranám a sepsané v základních dokumentech certifikačního orgánu:

Politika kvality
Prohlášení managementu

Historie a zkušenosti

Certifikační orgán eucert s.r.o. je renomovaným poskytovatelem certifikačních služeb v oblasti systémů řízení ISO. S dlouholetou historií a odbornými znalostmi jsme se stali důvěryhodným partnerem pro organizace všech odvětví, kteří hledají certifikaci svých systémů řízení. Naše společnost má bohaté zkušenosti s certifikací ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 a ISO 45001.

Odbornost a kvalifikace

Naš tým je složen z odborníků s širokými znalostmi v oblasti systémů řízení. Jsme hrdí na to, že naši auditory tvoří zkušení profesionálové, kteří mají hluboké porozumění normám ISO a mnohaleté zkušenosti s praxí v různých odvětvích.

Přístup k zákazníkovi

Věříme, že komunikace se zákazníkem je klíčová pro úspěšnou certifikaci. Snažíme se porozumět potřebám a očekáváním našich klientů a poskytovat jim přesně ty služby, které jim pomohou dosáhnout jejich cílů. Všechny certifikační činnosti jsou převáděny profesionálně, nestranně, nezávisle a objektivně.

Transparentnost a důvěryhodnost

Důvěryhodnost je pro nás klíčová. Naše certifikační procesy jsou transparentní a založené na objektivních kritériích. Věříme v etické jednání a integritu ve všech našich aktivitách.

Reference

Spokojenost našich zákazníků je pro nás prioritou. Jsme hrdí na to, že jsme mohli spolupracovat s mnoha organizacemi a pomoci jim dosáhnout certifikace jejich systému řízení. Naše zákaznické reference jsou nejlepším důkazem kvality našich služeb.

Inovace a budoucnost

Neustále se snažíme inovovat a rozvíjet naše služby, abychom byli vždy krok před konkurencí a mohli nabídnout našim klientům ty nejlepší možnosti.

Jsme připraveni na budoucí výzvy a těšíme se na možnost spolupráce s vámi.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte telefonicky nebo mailem: eucert@eucert.cz nebo si přečtěte nejnovější informace z konkrétní oblasti v našich aktualitách:

nebo v jednotlivých kapitolách