Vedení certifikačního orgánu

eucert s.r.o., Břeclav

si je vědoma své odpovědnosti provádět certifikační činnosti profesionálním způsobem a zachovávat svou nezávislost a nestrannost v souladu s akreditačními kritérii, a proto přijímá následující opatření.

POLITIKA KVALITY

  1. provádět všechny certifikační činnosti profesionálně, nestranně, nezávisle a objektivně.
  2. Zvyšovat úroveň vzdělání svých zaměstnanců a dbát na jejich odbornost, nestrannost a objektivitu, odpovědnost, otevřenost a důvěrnost.
  3. Průběžně sledovat vývoj v různých akreditovaných oblastech.
  4. Sledovat legislativní změny a dodržovat pouze platné právní předpi
  5. Zvýšit úroveň technického a materiálního zabezpečení certifikačního orgánu.
  6. Vytvořit finanční a personální zdroje nezbytné pro činnost certifikačního orgánu.
  7. Dohlížet na správné používání vydaných certifikátů.
  8. Vyžadovat prokázání dalšího vzdělávání zaměstnanců v certifikované oblasti u klientů, u nichž se provádí kontrola. 
  9. Prezentace a zvyšování povědomí o systémech řízení.
  10. Neustále zlepšovat zavedený systém řízení našeho orgánu a dosahovat trvalého souladu s mezinárodní normou EN ISO/IEC 17021-1:2015.

Břeclav, 11.11.2019                                     

                                                                                        Ing. Milan Greguš,                                                                                               ředitel COSM