ISO 45001 certifikat

ISO 45001 a požadavek článku 5: Vůdcovství a spoluúčast zaměstnanců

ISO 45001 – mezinárodní norma pro systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) představuje významný posun směrem k proaktivnímu přístupu k prevenci pracovních úrazů a zlepšování pracovních podmínek. Klíčovým prvkem této normy, který odráží její základní filozofii, je …

ISO 45001 historie

Systém managementu BOZP (dle ISO 45001) v kontextu integrovaného systému managementu kvality

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) jsou prioritami pro každou organizaci. Bezpečnostní a zdravotní rizika na pracovišti mohou mít závažné důsledky pro zaměstnance i pro samotnou firmu. K dosažení a udržení bezpečného pracovního prostředí organizace mohou využít taky normu …

ISO 45001 certifikat

Souhrn významných změn v oblasti BOZP v roce 2023 a očekávání roku 2024

Rok 2023 přinesl v České republice několik zásadních změn v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), které měly za cíl nejen posílit ochranu zaměstnanců, ale také reagovat na dynamicky se měnící pracovní prostředí a výzvy současné doby. Tyto …