lean management a ISO 9001

Lean management a systémy řízení kvality podle ISO 9001

Lean management a systémy řízení kvality podle ISO 9001 jsou dva koncepty, které se vzájemně doplňují a synergicky přispívají k dosažení vysoké úrovně efektivity, kvality a spokojenosti zákazníků. Lean management, známý také jako štíhlé řízení, se zaměřuje na eliminaci plýtvání …

spokejnost zakazníku ISO 9001

ISO certifikát – významný atribut zákaznické spokojenosti

V dnešním konkurenčním prostředí je spokojenost zákazníků klíčovým faktorem úspěchu každé společnosti. Jedním z významných nástrojů, který může organizaci pomoci dosáhnout a udržet vysokou úroveň zákaznické spokojenosti, je získání ISO certifikátu, zejména ISO 9001, který se zaměřuje na systémy managementu …

Vůdcovství a závazek

Nejčastější nezhody v certifikaci ISO 9001, článek 5 Vedení (leadership)

ČSN EN ISO 9001 specifikuje požadavky na systém managementu kvality, když organizace Všechny požadavky této mezinárodní normy jsou generické a mají být aplikovatelné v jakékoli organizaci bez ohledu na její typ nebo velikost nebo na produkty a služby, které poskytuje. …

CERTIFIKACE ISO VE SVĚTĚ – STATISTIKY A PŘÍNOSY

Certifikace ISO ve světě – statistiky a přínosy

Uvažujeme-li o certifikaci ISO ve světě, nemůžeme opomenout statistiky a přínosy spojené s touto klíčovou certifikací. Certifikace ISO představuje závazek organizací ke kvalitě, bezpečnosti, ochraně životního prostředí a dalším oblastem, což přináší řadu výhod nejen samotným organizacím, ale i celému …

certifikace ISO

Přechod od certifikace ISO v 20. století k certifikaci v 21. století: Evoluce a adaptace

V průběhu 20. století prošel svět obrovským technologickým a průmyslovým rozvojem, který přinesl nejen významný ekonomický růst, ale také nové výzvy spojené s udržením kvality a bezpečnosti produktů a služeb. V této době se zrodila potřeba standardizace procesů a výrobků …

Certifikace systémů řízení jakosti podle ISO 9001: Včera, dnes a zítra

Certifikace systémů řízení jakosti podle normy ISO 9001 má bohatou historii a neustále se vyvíjí, aby vyhovovala stále se měnícím potřebám organizací v celém světě. Tato norma je nejrozšířenější a nejuznávanější certifikací pro systémy řízení jakosti a hraje klíčovou roli …

eucert podzim s kvalitou

Startuje Podzim s kvalitou

Startuje kampaň Podzim s kvalitou a Rada kvality České predstavila seznam podzimních akcí, které budou sloužit k podpoře a propagaci kvality a udržitelného rozvoje. Podzim s Českou kvalitou je období, kdy zřejmě o pojmech, jakými jsou udržitelný rozvoj nebo podpora a …

certifikace ISO eucert

Jak rychle lze získat ISO certifikát? Má ještě v této době smysl mít certifikát jakosti podle požadavků normy ISO 9001?

Certifikace podle požadavků normy ISO 9001:2015 má stále velký význam pro organizace. Přestože existuje mnoho jiných certifikátů a norem týkajících se řízení jakosti, ISO 9001 je jednou z nejrozšířenějších a nejuznávanějších certifikací na světě. Certifikát ISO 9001 je založen na …

ISO/IEC 27001 nebo ISO/IEC 27018:2019?

ISO/IEC 27018 certifikace cloudových služeb. ISO/IEC 27001 nebo ISO/IEC 27018:2019?

Poskytovatelé cloudových služeb, kteří zpracovávají osobně identifikovatelné informace (PII) na základě smlouvy se svými zákazníky musí zpracovávat své služby způsobem umožňujícím oběma stranám splnit požadavky použitelné legislativy a předpisů pokrývajících ochranu PII. Norma ISO/IEC 27018:2019 stanovuje obecně akceptované kontrolní cíle, opatření a směrnice …

Jak získat certifikát ISO 9001

Norma ISO 9001:2015 je celosvětově uznávaný standard pro systémy managementu jakosti. Certifikace systému managementu jakosti podle požadavků normy ISO 9001 může organizacím pomoci dosáhnout konkurenční výhody a zvýšit důvěru zákazníků, kteří mají jistotu, že jejich potřeby jsou splněny v souladu …