Bezpečnost a ochrana zdraví při práci prostřednictvím digitálních platforem: poznatky z právních předpisů, politik, opatření a iniciativ

V posledních deseti letech se v EU prudce rozšířily on-line platformy, které slouží ke sladění poptávky po pracovních silách a jejich nabídky, i okruh jejich činností. Reakce na vznikající ekonomiku digitálních platforem byly zpočátku omezené a většinou přicházely ze strany podniků, pracovníků …