norma ISO 27001-2023

Top 10 neshod při certifikaci ISO 27001

Auditoři mohou identifikovat různé problémy v systému při certifikaci ISO/IEC 27001. Ty mohou být způsobeny různými faktory, jako je nedostatečné zabezpečení, chybějící nebo nesprávně implementované procesy, nedostatečné školení zaměstnanců, chybějící nebo nedostatečné kontroly atd. V České republice má norma ISO/IEC …

Certifikát ISO 27001. Vše co potřebujete vědět o certifikaci dle ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001 je mezinárodní normou pro řízení bezpečnosti informací. Je zaměřena na zajištění ochrany informací v organizaci, a to pomocí vytvoření a udržovánířízenéhoprostředí bezpečnosti informací. Norma ISO/IEC 27001 definuje požadavky na řízení bezpečnosti informací, jako je například řízení rizik, řízení …

ISO 27001:2022

Politika certifikačního orgánu pro přechodové audity ISO/IEC 27001:2022, postup pro klienty při přechodu na nové požadavky

ISO/IEC 27001:2022 „Bezpečnost informací, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí – Systémy řízení bezpečnosti informací – Požadavky“ byla vydána v říjnu 2022 a nahrazuje ISO/IEC 27001:2013 během tříletého přechodného období. Všechny organizace, které si přejí zůstat certifikovány podle ISO/IEC 27001, budou muset přejít …