certifikace ISO 14001

Certifikace systému environmentálního managementu podle normy ISO 14001:2015

Životní prostředí je nezastupitelnou součástí našeho každodenního života. S narůstajícími výzvami spojenými s klimatickými změnami, ochranou přírodních zdrojů a udržitelným rozvojem, je stále důležitější, aby firmy přijímaly odpovědné postupy ve svém podnikání. Jedním z klíčových nástrojů pro dosažení environmentální odpovědnosti …

certifikace ISO 14001

Certifikát ISO 14001 – jak na to?

Ochrana životního prostředí a udržitelnost již nejsou pro firmy jen komunikačními tématy, ale i faktory přidané hodnoty. Důsledné dodržování směrnic na ochranu životního prostředí vytváří skutečné konkurenční výhody. Zároveň si společnost plní svoji ekologickou zodpovědnost. Mezinárodně uznávaná norma ISO 14001 …

EMAS vs ISO 14001

EMAS je jedním z kvalifikačních předpokladů v zákoně o zadávání veřejných zakázek. 134/2016 Sb., Tzn. že organizace se zavedeným EMAS může dosáhnout vyšší konkurenceschopnosti ve výběrových řízeních, registrovaných organizaci odpadá povinnost vytvářet finanční zabezpečení podle zákona 167/2008 Sb. o předcházení …