certifikace iso v stavebnictvi

Systém řízení jakosti ve stavebnictví

Systém řízení jakosti ve stavebnictví je nezbytným prvkem pro dosažení vysokých standardů kvality, bezpečnosti a efektivity v tomto odvětví. Stavebnictví je odvětví s vysokým stupněm komplexnosti a řadou interakcí mezi různými zúčastněnými stranami. Proto je důležité mít dobře definovaný a …

certifikace ISO eucert

Jak rychle lze získat ISO certifikát? Má ještě v této době smysl mít certifikát jakosti podle požadavků normy ISO 9001?

Certifikace podle požadavků normy ISO 9001:2015 má stále velký význam pro organizace. Přestože existuje mnoho jiných certifikátů a norem týkajících se řízení jakosti, ISO 9001 je jednou z nejrozšířenějších a nejuznávanějších certifikací na světě. Certifikát ISO 9001 je založen na …

Jak získat certifikát kvality ISO 9001? Jak získat certifikát jakosti? Certifikát ISO 9001?

Certifikát kvality je písemný doklad o úspěšné certifikaci – úspěšném absolvování externího auditu, který provedl certifikační orgán. Co znamená certifikace ISO 9001? Jak mohu získat certifikát kvality (certifikát systému managementu kvality)? .

ISO certifikace a 15 benefitů zavedení systému management kvality

Americká společnost pro kvalitu (ASQ, 2013) definuje řízení kvality jako: „řízení procesů k dosažení maximální spokojenosti zákazníka za co nejnižší organizační náklady za zachování principu neustálého zlepšování procesů.“ Technická komise ISO/TC 176 požívá následující definice: „komplexní a základní pravidlo nebo …