spokejnost zakazníku ISO 9001

ISO certifikát – významný atribut zákaznické spokojenosti

V dnešním konkurenčním prostředí je spokojenost zákazníků klíčovým faktorem úspěchu každé společnosti. Jedním z významných nástrojů, který může organizaci pomoci dosáhnout a udržet vysokou úroveň zákaznické spokojenosti, je získání ISO certifikátu, zejména ISO 9001, který se zaměřuje na systémy managementu …

Vůdcovství a závazek

Nejčastější nezhody v certifikaci ISO 9001, článek 5 Vedení (leadership)

ČSN EN ISO 9001 specifikuje požadavky na systém managementu kvality, když organizace Všechny požadavky této mezinárodní normy jsou generické a mají být aplikovatelné v jakékoli organizaci bez ohledu na její typ nebo velikost nebo na produkty a služby, které poskytuje. …

Příjem přihlášek do Národních cen ČR pro rok 2024 prodloužen do 17. května 2024

Ministerstvo průmyslu a obchodu a Rada kvality České republiky prodlužují termín pro příjem přihlášek do 24. ročníku Národních cen kvality ČR. Přihlášky pro ocenění firem a organizací v programech EXCELENCE, START a Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj …

CERTIFIKACE ISO VE SVĚTĚ – STATISTIKY A PŘÍNOSY

Certifikace ISO ve světě – statistiky a přínosy

Uvažujeme-li o certifikaci ISO ve světě, nemůžeme opomenout statistiky a přínosy spojené s touto klíčovou certifikací. Certifikace ISO představuje závazek organizací ke kvalitě, bezpečnosti, ochraně životního prostředí a dalším oblastem, což přináší řadu výhod nejen samotným organizacím, ale i celému …

ceske ISO

Den s Českou kvalitou – den kvalitních českých výrobků a služeb

Na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky se v pondělí 30. října uskuteční Den s Českou kvalitou. Program bude patřit značkám z Národního programu Česká kvalita a jejich novým držitelům. Podpora značek kvality je jednou z priorit a pilířů nově nastavené Národní …

Certifikace systémů řízení jakosti podle ISO 9001: Včera, dnes a zítra

Certifikace systémů řízení jakosti podle normy ISO 9001 má bohatou historii a neustále se vyvíjí, aby vyhovovala stále se měnícím potřebám organizací v celém světě. Tato norma je nejrozšířenější a nejuznávanější certifikací pro systémy řízení jakosti a hraje klíčovou roli …

certifikace iso v stavebnictvi

Systém řízení jakosti ve stavebnictví

Systém řízení jakosti ve stavebnictví je nezbytným prvkem pro dosažení vysokých standardů kvality, bezpečnosti a efektivity v tomto odvětví. Stavebnictví je odvětví s vysokým stupněm komplexnosti a řadou interakcí mezi různými zúčastněnými stranami. Proto je důležité mít dobře definovaný a …

certifikace ISO eucert

Jak rychle lze získat ISO certifikát? Má ještě v této době smysl mít certifikát jakosti podle požadavků normy ISO 9001?

Certifikace podle požadavků normy ISO 9001:2015 má stále velký význam pro organizace. Přestože existuje mnoho jiných certifikátů a norem týkajících se řízení jakosti, ISO 9001 je jednou z nejrozšířenějších a nejuznávanějších certifikací na světě. Certifikát ISO 9001 je založen na …

Jak získat certifikát ISO 9001

Norma ISO 9001:2015 je celosvětově uznávaný standard pro systémy managementu jakosti. Certifikace systému managementu jakosti podle požadavků normy ISO 9001 může organizacím pomoci dosáhnout konkurenční výhody a zvýšit důvěru zákazníků, kteří mají jistotu, že jejich potřeby jsou splněny v souladu …

Certifikace ISO – včera, dnes a zítra. Je certifikace ISO povinná?

ISO – co to je? Je ještě potřebná ISO certifikace a co to znamená?

Certifikace ISO a certifikát ISO – jak na to? 5 norem ISO – 5 základních systémů pro každou firmu.
Co znamená pracovat s organizací, která má zaveden nějaký systém podle ISO?