ISO 45001 historie

Systém managementu BOZP (dle ISO 45001) v kontextu integrovaného systému managementu kvality

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) jsou prioritami pro každou organizaci. Bezpečnostní a zdravotní rizika na pracovišti mohou mít závažné důsledky pro zaměstnance i pro samotnou firmu. K dosažení a udržení bezpečného pracovního prostředí organizace mohou využít taky normu …