Začleňování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do posuzování kybernetických bezpečnostních rizik

Při posuzování vlivu kybernetického útoku se nevěnuje dostatečná pozornost aspektům tělesného a duševního zdraví pracovníků, například zraněním či psychosociálním problémům. Je to proto, že kybernetický útok je vnímán jako vnější hrozba, zatímco bezpečnost a ochrana zdraví je otázka interní. Aby …