Odpady v CR 2023

Na hlavu jsme v ČR vyprodukovali 553 kg komunálního odpadu…ISO 14001 jako nástroj pro efektivní nakládání s odpady

Pozitivní zprávou aktuálních odpadových dat je, že celková produkce odpadů i produkce komunálního odpadu v roce 2022 klesla, konkrétně o 879 tisíc tun u celkového odpadu a o 155 tisíc tun u komunálních odpadů oproti roku 2021. Vzrostl podíl materiálového …

ISO 14001 certifikat

Základní pilíře systému environmentálního managementu podle normy ISO 14001

Norma ČSN EN ISO 14001 Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití (EMS), je navržena tak, aby pomohla organizacím všech typů a velikostí chránit životní prostředí, reagovat na měnící se environmentální podmínky v rovnováze se socioekonomickými potřebami a …

životní prostředí, ISO 14001

MŽP aktualizovalo Politiku ochrany klimatu v ČR

Ministerstvo životního prostředí připravilo aktualizaci základního dokumentu, který určuje cíle a strategii v ochraně klimatu. Aktualizovaná Politika ochrany klimatu v ČR (POK) přináší plán, který povede k zásadnímu omezení skleníkových plynů a dlouhodobě ke klimatické neutralitě do roku 2050. Ode …

certifikace ISO 14001

Certifikace systému environmentálního managementu podle normy ISO 14001:2015

Životní prostředí je nezastupitelnou součástí našeho každodenního života. S narůstajícími výzvami spojenými s klimatickými změnami, ochranou přírodních zdrojů a udržitelným rozvojem, je stále důležitější, aby firmy přijímaly odpovědné postupy ve svém podnikání. Jedním z klíčových nástrojů pro dosažení environmentální odpovědnosti …

certifikace ISO 14001

Certifikát ISO 14001 – jak na to?

Ochrana životního prostředí a udržitelnost již nejsou pro firmy jen komunikačními tématy, ale i faktory přidané hodnoty. Důsledné dodržování směrnic na ochranu životního prostředí vytváří skutečné konkurenční výhody. Zároveň si společnost plní svoji ekologickou zodpovědnost. Mezinárodně uznávaná norma ISO 14001 …

odpadoví hospodarstvi ISO 14001

Veřejná konzultace k přípravě Plánu odpadového hospodářství ČR pro období 2025–2035

Během přípravy Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2025-2035 nabízí MZP veřejnosti vyjádřit svůj názor a podílet se tak na přípravě strategické koncepce, která ovlivní odpadové hospodářství na dalších deset let. Termín pro zaslání podnětů MŽP běží do 31. …

Politiky ochrany klimatu

MŽP otevírá veřejnou konzultaci k aktualizaci Politiky ochrany klimatu v ČR

Ministerstvo životního prostředí zve veřejnost, aby se zapojila do probíhající veřejné konzultace k aktualizaci Politiky ochrany klimatu v ČR. Díky veřejné konzultaci chceme zjistit názor občanů na politiku a strategii České republiky v oblasti ochrany klimatu a snižování emisí skleníkových plynů. Podle …

Norma o světelném znečištění začíná platit. Pomůže lidem, přírodě i rozpočtům

Zbytečné, příliš silné nebo nepřirozeně zabarvené noční osvětlení představuje stále rozsáhlejší problémem pro města i krajinu v České republice. Světelné znečištění negativně ovlivňuje nejen zdraví lidí a životní prostředí živočichů i rostlin. Nevhodně směrované a zbytečně rozsvícené světlo má negativní …

EMAS vs ISO 14001

EMAS je jedním z kvalifikačních předpokladů v zákoně o zadávání veřejných zakázek. 134/2016 Sb., Tzn. že organizace se zavedeným EMAS může dosáhnout vyšší konkurenceschopnosti ve výběrových řízeních, registrovaných organizaci odpadá povinnost vytvářet finanční zabezpečení podle zákona 167/2008 Sb. o předcházení …