lean management a ISO 9001

Lean management a systémy řízení kvality podle ISO 9001

Lean management a systémy řízení kvality podle ISO 9001 jsou dva koncepty, které se vzájemně doplňují a synergicky přispívají k dosažení vysoké úrovně efektivity, kvality a spokojenosti zákazníků. Lean management, známý také jako štíhlé řízení, se zaměřuje na eliminaci plýtvání …

spokejnost zakazníku ISO 9001

ISO certifikát – významný atribut zákaznické spokojenosti

V dnešním konkurenčním prostředí je spokojenost zákazníků klíčovým faktorem úspěchu každé společnosti. Jedním z významných nástrojů, který může organizaci pomoci dosáhnout a udržet vysokou úroveň zákaznické spokojenosti, je získání ISO certifikátu, zejména ISO 9001, který se zaměřuje na systémy managementu …

Vůdcovství a závazek

Nejčastější nezhody v certifikaci ISO 9001, článek 5 Vedení (leadership)

ČSN EN ISO 9001 specifikuje požadavky na systém managementu kvality, když organizace Všechny požadavky této mezinárodní normy jsou generické a mají být aplikovatelné v jakékoli organizaci bez ohledu na její typ nebo velikost nebo na produkty a služby, které poskytuje. …

Příjem přihlášek do Národních cen ČR pro rok 2024 prodloužen do 17. května 2024

Ministerstvo průmyslu a obchodu a Rada kvality České republiky prodlužují termín pro příjem přihlášek do 24. ročníku Národních cen kvality ČR. Přihlášky pro ocenění firem a organizací v programech EXCELENCE, START a Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj …

metrologie 2024

SVĚTOVÝ DEN METROLOGIE 2024

20. květen je Světový den metrologie, připomínající výročí podepsání Metrické konvence z roku 1875, která poskytuje základ pro celosvětový jednotný měřící systém, o který se opírají vědecké objevy a inovace, průmyslová výroba a mezinárodní obchod, jakož i zlepšení kvality života …

CERTIFIKACE ISO VE SVĚTĚ – STATISTIKY A PŘÍNOSY

Certifikace ISO ve světě – statistiky a přínosy

Uvažujeme-li o certifikaci ISO ve světě, nemůžeme opomenout statistiky a přínosy spojené s touto klíčovou certifikací. Certifikace ISO představuje závazek organizací ke kvalitě, bezpečnosti, ochraně životního prostředí a dalším oblastem, což přináší řadu výhod nejen samotným organizacím, ale i celému …

certifikace ISO

Přechod od certifikace ISO v 20. století k certifikaci v 21. století: Evoluce a adaptace

V průběhu 20. století prošel svět obrovským technologickým a průmyslovým rozvojem, který přinesl nejen významný ekonomický růst, ale také nové výzvy spojené s udržením kvality a bezpečnosti produktů a služeb. V této době se zrodila potřeba standardizace procesů a výrobků …

Certifikace systémů řízení jakosti podle ISO 9001: Včera, dnes a zítra

Certifikace systémů řízení jakosti podle normy ISO 9001 má bohatou historii a neustále se vyvíjí, aby vyhovovala stále se měnícím potřebám organizací v celém světě. Tato norma je nejrozšířenější a nejuznávanější certifikací pro systémy řízení jakosti a hraje klíčovou roli …

eucert podzim s kvalitou

Startuje Podzim s kvalitou

Startuje kampaň Podzim s kvalitou a Rada kvality České predstavila seznam podzimních akcí, které budou sloužit k podpoře a propagaci kvality a udržitelného rozvoje. Podzim s Českou kvalitou je období, kdy zřejmě o pojmech, jakými jsou udržitelný rozvoj nebo podpora a …

certifikace iso v stavebnictvi

Systém řízení jakosti ve stavebnictví

Systém řízení jakosti ve stavebnictví je nezbytným prvkem pro dosažení vysokých standardů kvality, bezpečnosti a efektivity v tomto odvětví. Stavebnictví je odvětví s vysokým stupněm komplexnosti a řadou interakcí mezi různými zúčastněnými stranami. Proto je důležité mít dobře definovaný a …