Den zkušebnictví 2024

Den zkušebnictví 2024, Bratislava – prezentace z konference

Dne 16.05.2024 se v Bratislavě uskutečnila odborná konference Den zkušebnictví 2024, kterou zorganizoval Úřad pro normalizaci, metrologii a zkušebnictví Slovenské republiky (ÚNMS SR). Konference se zúčastnili jak zástupci státních orgánů, tak zástupci autorizovaných a notifikovaných osob. Konferenci otevřel předseda ÚNMS …

7. Národní konference kvality a udržitelnosti

7. Národní konference s tematikou kvality a udržitelnosti byla první z  odborných akcí v rámci kampaně „Podzim s kvalitou“. Konferenci, která proběhla ve Skleněném sále na Ministerstvu průmyslu a obchodu v Praze ve čtvrtek 14. září 2023, uspořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, …