Příjem přihlášek do Národních cen ČR pro rok 2024 prodloužen do 17. května 2024

Ministerstvo průmyslu a obchodu a Rada kvality České republiky prodlužují termín pro příjem přihlášek do 24. ročníku Národních cen kvality ČR. Přihlášky pro ocenění firem a organizací v programech EXCELENCE, START a Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj …

ceske ISO

Den s Českou kvalitou – den kvalitních českých výrobků a služeb

Na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky se v pondělí 30. října uskuteční Den s Českou kvalitou. Program bude patřit značkám z Národního programu Česká kvalita a jejich novým držitelům. Podpora značek kvality je jednou z priorit a pilířů nově nastavené Národní …

Kvalita a legislatíva, kontrola kvality v našich zákonech

V mnoha případech, však snižování kvality vede také ke snížení bezpečnosti nebo zdravotní nezávadnosti. Proto byl vytvořen legislativní rámec pro regulaci těchto parametrů. Jeho úkolem je zabezpečovat aby konečný spotřebitel nebyl užíváním výrobku ohrožen na zdraví nebo na životě.

Jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými přístupy v definování řízení jakosti? Co je ISO?

Americká společnost pro kvalitu (ASQ, 2013) definuje řízení kvality jako: „řízení procesů k dosažení maximální spokojenosti zákazníka za co nejnižší organizační náklady za zachování principu neustálého zlepšování procesů.“ Technická komise ISO/TC 176 požívá následující definice: „komplexní a základní pravidlo nebo …