Národní ceny kvality

Příjem přihlášek do Národních cen pro rok 2023 prodloužen do 17. května 2023

Národní ceny patří mezi nejstarší a nejprestižnější ocenění udělovaná v České republice. Jsou nedílnou součástí Národní politiky kvality ČR, jejíž účelem formovat a usměrňovat kvalitu prostředí a činností v oblastech života České republiky. Do soutěže o Národní ceny ČR se v …

Národní ceny kvality

Vyhlášen 23. ročník Národních cen České republiky

Předseda Rady kvality České republiky Eduard Muřický vyhlásil jménem Rady kvality České republiky, která je zřízena při Ministerstvu průmyslu a obchodu, Národní ceny České republiky pro rok 2023. „Pořádání Národních cen České republiky má dnes již více než dvacetiletou tradici. …