Praha má novou pasáž. Nese jméno profesora Vladimíra Lista, propagátora technických norem

Předseda Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) Viktor Pokorný a generální ředitel České agentury pro standardizaci (ČAS) Zdeněk Veselý slavnostně otevřeli Listovu pasáž. Původní těšnovská pasáž dostala jméno po profesoru Vladimíru Listovi. Významný český elektrotechnický inženýr a vysokoškolský pedagog tak konečně získá důstojné …

Technické normy si nyní můžete koupit online a elektronicky. Česká agentura pro standardizaci spouští nový e-shop

Česká agentura pro standardizaci spustila zcela nový e-shop, který je dostupný na drese eshop.agentura-cas.cz. Tímto krokem se rozhodla výrazně usnadnit všem zájemcům přístup k technickým normám ČSN i TNI. Každý, kdo normu potřebuje ke své práci nebo se o ni zajímá z …