lean management a ISO 9001

Lean management a systémy řízení kvality podle ISO 9001

Lean management a systémy řízení kvality podle ISO 9001 jsou dva koncepty, které se vzájemně doplňují a synergicky přispívají k dosažení vysoké úrovně efektivity, kvality a spokojenosti zákazníků. Lean management, známý také jako štíhlé řízení, se zaměřuje na eliminaci plýtvání …

certifikace ISO

Přechod od certifikace ISO v 20. století k certifikaci v 21. století: Evoluce a adaptace

V průběhu 20. století prošel svět obrovským technologickým a průmyslovým rozvojem, který přinesl nejen významný ekonomický růst, ale také nové výzvy spojené s udržením kvality a bezpečnosti produktů a služeb. V této době se zrodila potřeba standardizace procesů a výrobků …

Strategie managementu a zdokonalování systému kvality

Strategie managementu a zdokonalování kvality by měla být v organizaci orientována na tři klíčové oblasti (Obr.1): 1. dodavatelsko-odběratelské vztahy, 2. hodnocení kvality, 3. práci zaměstnanců. Základem dosažení pokroku při dosahování kvality je nahradit setrvačnost promyšleným pokrokem. Strategické faktory managementu a zdokonalování …