CERTIFIKACE ISO VE SVĚTĚ – STATISTIKY A PŘÍNOSY

Certifikace ISO ve světě – statistiky a přínosy

Uvažujeme-li o certifikaci ISO ve světě, nemůžeme opomenout statistiky a přínosy spojené s touto klíčovou certifikací. Certifikace ISO představuje závazek organizací ke kvalitě, bezpečnosti, ochraně životního prostředí a dalším oblastem, což přináší řadu výhod nejen samotným organizacím, ale i celému …

České firmy se mou hlásit do 24. ročníku Národních cen ČR. Slavnostní vyhlášení se uskuteční 21. listopadu 2024 v Senátu. Zapojte se

Ministerstvo průmyslu a obchodu a Rada kvality ČR vyhlásily nový ročník Národních cen České republiky. Soutěžit se bude ve třech kategoriích: kvality, společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje a rodinných podniků. Přihlášky pro ocenění firem  a organizací je možné podávat do …

certifikace ISO

Přechod od certifikace ISO v 20. století k certifikaci v 21. století: Evoluce a adaptace

V průběhu 20. století prošel svět obrovským technologickým a průmyslovým rozvojem, který přinesl nejen významný ekonomický růst, ale také nové výzvy spojené s udržením kvality a bezpečnosti produktů a služeb. V této době se zrodila potřeba standardizace procesů a výrobků …

Jaké jsou základní nástroje zlepšování systémů jakosti?

Sedm základních nástrojů na zlepšování kvality, Sedm základních nástrojů na zvyšování kvality nebo též Sedm základních nástrojů pro řízení jakosti (z anglického Seven Basic Tools of Quality), je pevně stanovený soubor především grafických technik napomáhajících řešení problémů s kvalitou.

SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY – QMS – principy a jak na to?

Vyrobit kvalitní produkt se někdy může podařit zcela náhodně – bez úsilí o zajištění jeho kvality. Pokud se nemá jednat jen o náhodu a kvalitní výrobky chceme vyrábět opakovaně, musíme vyvíjet aktivity a řadu činností k dosažení tohoto cíle.

Strategie managementu a zdokonalování systému kvality

Strategie managementu a zdokonalování kvality by měla být v organizaci orientována na tři klíčové oblasti (Obr.1): 1. dodavatelsko-odběratelské vztahy, 2. hodnocení kvality, 3. práci zaměstnanců. Základem dosažení pokroku při dosahování kvality je nahradit setrvačnost promyšleným pokrokem. Strategické faktory managementu a zdokonalování …