ISO 14001 certifikat

Základní pilíře systému environmentálního managementu podle normy ISO 14001

Norma ČSN EN ISO 14001 Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití (EMS), je navržena tak, aby pomohla organizacím všech typů a velikostí chránit životní prostředí, reagovat na měnící se environmentální podmínky v rovnováze se socioekonomickými potřebami a …