Certifikační orgán eucert na požádaní poskytuje informace o:

  • zemepisných oblastech, ve kterých působí,
  • stavu udělených certifikací,
  • názvu, souvisejícich normativních dokumentech, rozsahu certifikace a zeměpisném umístení (město a země) specifického certifikovaného klienta.

Ve výjimečných případech múže být na žádost klienta přístup k některým informacím omezen (např. z důvodu bezpečnosti).

V případě potřeby aktuální informace nás prosím kontaktujte na emailové adrese: eucert@eucert.cz