ISO/IEC 27001 nebo ISO/IEC 27018:2019?

ISO/IEC 27018 certifikace cloudových služeb. ISO/IEC 27001 nebo ISO/IEC 27018:2019?

Poskytovatelé cloudových služeb, kteří zpracovávají osobně identifikovatelné informace (PII) na základě smlouvy se svými zákazníky musí zpracovávat své služby způsobem umožňujícím oběma stranám splnit požadavky použitelné legislativy a předpisů pokrývajících ochranu PII. Norma ISO/IEC 27018:2019 stanovuje obecně akceptované kontrolní cíle, opatření a směrnice …