7.1.5 Zdroje monitorování a měření

Systém jakosti a požadavky normy ISO 9001 v článku 7.1.5 Zdroje monitorování a měření

Systém jakosti podle normy ISO 9001 je základem pro efektivní řízení kvality v organizacích různých velikostí a odvětví. Klíčovým prvkem tohoto systému jsou zdroje monitorování a měření, které jsou detailně popsány v článku 7.1.5 normy ISO 9001. Tento článek se …

iso-9001-komunikace

Požadavky normy ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001 v článku 7.4 Komunikace

Normy ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001 představují důležité standardy pro systémy managementu kvality, environmentálního managementu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Každá z těchto norem klade důraz na efektivní komunikaci jako klíčový prvek úspěšného systému řízení. Článek …

Nové nařízení o stavebních výrobcích

Nové nařízení o stavebních výrobcích

Evropská komise zveřejnila plán prvních kroků v implementaci nového CPR: Poslední verze nového nařízení CPR je k dispozici zde: Nařízení nahradí stávající nařízení (EU) č. 305/2011, stanoví harmonizovaná pravidla pro uvádění stavebních výrobků na trh, posílí vnitřní trh a odstraní existující …

lean management a ISO 9001

Lean management a systémy řízení kvality podle ISO 9001

Lean management a systémy řízení kvality podle ISO 9001 jsou dva koncepty, které se vzájemně doplňují a synergicky přispívají k dosažení vysoké úrovně efektivity, kvality a spokojenosti zákazníků. Lean management, známý také jako štíhlé řízení, se zaměřuje na eliminaci plýtvání …

spokejnost zakazníku ISO 9001

ISO certifikát – významný atribut zákaznické spokojenosti

V dnešním konkurenčním prostředí je spokojenost zákazníků klíčovým faktorem úspěchu každé společnosti. Jedním z významných nástrojů, který může organizaci pomoci dosáhnout a udržet vysokou úroveň zákaznické spokojenosti, je získání ISO certifikátu, zejména ISO 9001, který se zaměřuje na systémy managementu …

Den zkušebnictví 2024

Den zkušebnictví 2024, Bratislava – prezentace z konference

Dne 16.05.2024 se v Bratislavě uskutečnila odborná konference Den zkušebnictví 2024, kterou zorganizoval Úřad pro normalizaci, metrologii a zkušebnictví Slovenské republiky (ÚNMS SR). Konference se zúčastnili jak zástupci státních orgánů, tak zástupci autorizovaných a notifikovaných osob. Konferenci otevřel předseda ÚNMS …

Vůdcovství a závazek

Nejčastější nezhody v certifikaci ISO 9001, článek 5 Vedení (leadership)

ČSN EN ISO 9001 specifikuje požadavky na systém managementu kvality, když organizace Všechny požadavky této mezinárodní normy jsou generické a mají být aplikovatelné v jakékoli organizaci bez ohledu na její typ nebo velikost nebo na produkty a služby, které poskytuje. …

Příjem přihlášek do Národních cen ČR pro rok 2024 prodloužen do 17. května 2024

Ministerstvo průmyslu a obchodu a Rada kvality České republiky prodlužují termín pro příjem přihlášek do 24. ročníku Národních cen kvality ČR. Přihlášky pro ocenění firem a organizací v programech EXCELENCE, START a Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj …