ISO/IEC 27001:2022. Jaký je rozdíl mezi ISO/IEC 27001:2013 a ISO/IEC 27001:2022? Jak postupovat v přechodném období do října 2025?

Po 9 letech ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) a IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) revidovaly ISO/IEC 27001:2013 a v říjnu 2022 zveřejnily novou ISO/IEC 27001:2022.

Jaké změny přinesla nová norma ISO 27002:2022? Jaký má vliv na certifikaci systémů informační bezpečnosti? Jaký je rozdíl mezi ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002?

Rok 2022 bude pro rodinu norem řady ISO/IEC 27000 klíčový. V únoru vyšla revidovaná norma ISO/IEC 27002:2022 a ISO 27001 ji bude následovat. Jaký je ale rozdíl mezi těmito dvěma normami? Nač jsou zaměřeny a proč by je měly organizace …