České firmy se mou hlásit do 24. ročníku Národních cen ČR. Slavnostní vyhlášení se uskuteční 21. listopadu 2024 v Senátu. Zapojte se

Ministerstvo průmyslu a obchodu a Rada kvality ČR vyhlásily nový ročník Národních cen České republiky. Soutěžit se bude ve třech kategoriích: kvality, společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje a rodinných podniků. Přihlášky pro ocenění firem  a organizací je možné podávat do 30. dubna 2024 a v případě Národní ceny za kvalitu v rodinném podnikání do 31. července 2024.

„Národní ceny České republiky patří mezi jedno z nejprestižnějších ocenění, které mohou podnikatelé v naší zemi získat. Naším cílem je motivovat české firmy k hledání nových a chytrých řešení, společensky odpovědnému chování a udržitelnosti,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Pořádání Národních cen České republiky má dnes již více než dvacetiletou tradici. Ceny se staly nedílnou součástí Národního programu kvality, jehož aktivity koordinuje a usměrňuje Rada kvality České republiky.

Pro rok 2024 jsme upravili vyhlašované kategorie s cílem zvýšit konkurenci v rámci jednotlivých kategorií a tím i prestiž Národních cen České republiky,“ říká předseda Rady kvality České republiky a vrchní ředitel hospodářství na MPO Eduard Muřický, který pro soutěžící připravil videopozvánku.

Ve 24. ročníku mohou organizace soutěžit o ocenění v následujících cenách a programech:

Účast v Národních cenách České republiky je zcela zdarma. Do soutěží v programech EXCELENCE a START a o Národní cenu za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj se organizace mohou v rámci jednotlivých kategorií přihlásit maximálně jednou za dva roky. Náš zkušený hodnotitelský tým je připraven poskytnout cílené rady a tipy na zvýšení konkurenceschopnosti podnikání jak živnostníků, tak firem. Neziskovým organizací a úřadům poradí, jak zvýšit kvalitu a efektivitu vnitřních procesů,“  doplňuje 1. místopředseda Rady kvality České republiky a ředitel podnikatelského prostředí na MPO Pavel Vinkler.

Proč byste měli do soutěže přihlásit vaši organizaci? Co tím získáte?

 • prestižní mezinárodní certifikát EFQM a národní ocenění,
 • zpětnou vazbu v podobě komplexní zprávy zpracované hodnotiteli certifikovanými EFQM, která bude identifikovat silné stránky a oblasti ke zlepšení,
 • objektivní pohled na prokázanou úroveň systematického přístupu k řešení problematiky kvality a témat společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje,
 • nejvyšší ocenění, které mohou organizace získat v oblasti managementu kvality,
 • nové kontakty pro Vaši další profesní spolupráci,
 • využití bezplatné marketingové propagace na Národním portálu Rady kvality ČR a log ocenění k vlastní propagaci,
 • možnost zapojení se do aktivit odborných sekcí Rady kvality ČR,
 • možnost účasti na slavnostním vyhlášení ocenění,
 • účast v Národních cenách České republiky není zpoplatněna.

Přihlášky je možné podávat do 30. dubna 2024 na e-mail sekretariatRKCR@mpo.cz, v případě Národní ceny za kvalitu v rodinném podnikání do 31. července 2024 na e-mailovou adresu cizkova@amsp.cz, v kopii na sekretariatRKCR@mpo.cz.

Hodnocení u organizací na místě se uskuteční od 3. června 2024 do 20. září 2024. V případě Národních cen za kvalitu v rodinném podnikání od 16. září do 6. října 2024.

Ceny budou vítězům slavnostně předány 21. listopadu 2024 v Senátu České republiky.

Leták se základními informacemi o soutěži naleznete ke stažení na tomto odkazu.

Metodika Národních cen České republiky

Národní cena kvality České republiky, program EXCELENCE a START 

 • Harmonizována s mezinárodními schématy uznávání EFQM: Recognised by EFQM a Qualified by EFQM. Tato schémata uznávání EFQM vycházejí z Modelu EFQM 2020.
 • Schémata uznávání EFQM může využít každá organizace bez ohledu na velikost, sektor nebo úroveň výkonnosti.

Program START (Qualified by EFQM)

 • je programem určeným pro organizace s nižší úrovní vyspělosti než program EXCELENCE (Recognised by EFQM).
 • Model poskytuje návod na rozvoj kultury zlepšování a inovací v organizaci. Nástroj nabízející nezbytný rámec a metodiku, která pomáhá při změnách a transformaci organizace, resp. pomáhá reagovat na nepředpokládané situace, jimž jednotlivci a organizace každý den čelí.
 • Program START je doporučený pro organizace, které chtějí získat rychlou strategickou a provozní analýzu, a přitom se účastní podobného hodnocení poprvé.

Program EXCELENCE (Recognised by EFQM)

 • Program EXCELENCE je určen pro organizace, které mají zaveden robustní systém managementu a chtějí získat podrobnou strategickou a provozní zpětnou vazbu o stávající úrovni své výkonnosti, o způsobilosti procesů zavedeného systému managementu, o připravenosti na budoucí výzvy apod.
 • Využívání modelu nabízí organizaci nezbytnou metodiku, jejíž aplikování pomáhá při změnách a transformaci organizace, resp. pomáhá reagovat na nepředpokládané situace, jimž jednotlivci a organizace každý den čelí.
 • Dále tento Model, pomáhá organizaci dosáhnout úspěchu díky změření pozice, na které se nachází na cestě k excelenci, na cestě k vytváření udržitelné hodnoty.

Účastník NCK ČR, programů EXCELENCE A START získá při splnění podmínek pro danou úroveň ocenění:

 • diplom a mezinárodní certifikát vydaný EFQM (Recognised by EFQM nebo Qualified by EFQM).

Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj 

 • je harmonizována s mezinárodním schématem uznávání EFQM „Committed to Sustainability“ – závazek k udržitelnosti. Toto schéma uznávání vzešlo ze spolupráce EFQM s UN Global Compact.
 • Toto schéma uznávání EFQM vychází z Modelu excelence EFQM 2013.
 • Organizace získají objektivní pohled na svoji úroveň plnění společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje.
 • Jedná se vlastně o hodnocení odpovědnosti organizace za veškeré (ekonomické, ekologické i sociální) dopady její činnosti na společnost.

Účastník NC ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj získá při splnění podmínek pro danou úroveň ocenění:

 • diplom s uvedením roku a soutěžené kategorie a mezinárodní certifikát vydaný EFQM (Committed to Sustainability).

Národní cena České republiky za kvalitu v rodinném podnikání 

 • si klade za cíl poskytnout rodinným firmám (rodinným organizacím soukromého sektoru) zpětnou vazbu pomocí jejich posouzení v oblasti manažerskýchekonomicko-finančních a administrativně-psychologicko-právních aktivit prostřednictvím zpětné vazby, kterou rodinným podnikům poskytne hodnocení nezávislou stranou.
 • Rodinné podniky účastí v soutěži získají:

 objektivní pohled na úroveň svého podnikání v uvedených oblastech dle schématu hodnocení vyvinutého v České republice na základě usnesení Evropského parlamentu o rodinných podnicích v Evropě. Soutěž je určená pouze pro rodinné firmy, které ale mohou soutěžit i v ostatních Národních cenách ČR.

Vítězové NC ČR za kvalitu v rodinném podnikání obdrží diplom a odbornou zpětnou vazbu. Všichni účastníci obdrží pamětní list.