CERTIFIKACE ISO VE SVĚTĚ – STATISTIKY A PŘÍNOSY

Certifikace ISO ve světě – statistiky a přínosy

Uvažujeme-li o certifikaci ISO ve světě, nemůžeme opomenout statistiky a přínosy spojené s touto klíčovou certifikací. Certifikace ISO představuje závazek organizací ke kvalitě, bezpečnosti, ochraně životního prostředí a dalším oblastem, což přináší řadu výhod nejen samotným organizacím, ale i celému světu.

Statistiky ukazují stále rostoucí trend v počtu certifikovaných organizací. V roce 2020 dosáhl celkový počet certifikovaných organizací přes 1,5 milionu, s nejvíce certifikacemi veřejného sektoru, výrobního průmyslu a služeb. Tento nárůst certifikací ilustruje rostoucí důležitost kvality, bezpečnosti a udržitelnosti v globálním ekonomickém prostředí.

Počet certifikovaných organizací v roce 2023 byl nasledovni:

Podívejme se podrobněji na výše uvedené standardy v malém výběru zemí, abychom si udělali představu o počtech, kterých se to týká, a pokračující chuti do každé z nich.

První věc, která je z výše uvedené tabulky zřejmá, je nadvláda Číny; pro standardy „Triple Badge“ (ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001) Čína tvoří více než polovinu celosvětového počtu. Druhým je pravděpodobně relativně nevyzrálý trh v USA, vzhledem k velikosti jeho ekonomiky.

Není žádným překvapením, že standard řízení kvality, ISO9001, je zdaleka nejoblíbenější, s více než milionem certifikátů vydaných po celém světě. Odhlédneme-li od čistého počtu certifikátů, až po tempo růstu certifikací za poslední rok, objeví se pestrý obrázek.

Celkově je Čína velmocí, která stojí za růstem certifikátů ve všech oblastech, ale v ostatních zemích je to mnohem smíšenější. Spojené království, Německo a Austrálie vykazují obecný nárůst, zejména u ISO/IEC 27001.

ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001

V dnešním světě se stále více organizací rozhoduje pro certifikaci podle standardů ISO, ať už jde o ISO 9001 pro systém jakosti, ISO 14001 pro životní prostředí nebo ISO 45001 pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Certifikace ISO představuje závazek organizací ke kvalitě, bezpečnosti a udržitelnosti a přináší mnohostranné přínosy jak pro samotné organizace, tak pro celou společnost.

Statistiky ukazují stále rostoucí trend v počtu certifikovaných organizací, přičemž veřejný sektor, výrobní průmysl a služby dominují mezi nejvíce certifikovanými odvětvími. Tento nárůst ilustruje rostoucí důležitost kvality, bezpečnosti a udržitelnosti v dnešním globalizovaném světě.

Certifikace ISO přináší organizacím mnoho výhod. Zlepšuje kvalitu a spolehlivost produktů a služeb, zvyšuje konkurenceschopnost na trhu, snižuje náklady, usnadňuje přístup ke globálním trhům a posiluje obraz značky. Tím, že organizace dodržují normy ISO, také přispívají k ochraně životního prostředí, zvyšují zaměstnanost a pracovní spokojenost a dodržují právní a regulační požadavky.

Certifikace ISO přináší mnohostranné přínosy jak pro samotné organizace, tak i pro celou společnost. Jedním z hlavních přínosů je zlepšení kvality a spolehlivosti produktů a služeb. Organizace s certifikací ISO mohou lépe řídit své procesy a dosahovat vyšších standardů kvality, což vede k větší spokojenosti zákazníků a zlepšení jejich obrazu značky.

Dalším významným přínosem je zvýšená konkurenceschopnost organizací. Certifikace ISO je často považována za důkaz závazku k vysokým standardům a kvalitě, což může organizacím poskytnout konkurenční výhodu na trhu. To může vést k nárůstu podílu na trhu a zvýšení ziskovosti.

Certifikace ISO také pomáhá organizacím snižovat náklady a zlepšovat efektivitu svých procesů. Díky lepšímu řízení rizik a snížení ztrát mohou organizace dosáhnout úspor v provozních nákladech a zvýšit svou celkovou výkonnost.

Dále certifikace ISO usnadňuje organizacím přístup ke globálním trhům a podporuje mezinárodní obchod. Certifikace ISO je často vyžadována jako podmínka pro vstup na určité trhy a může organizacím poskytnout důvěru zahraničních partnerů.

Přínosy certifikace ISO

Přínosy certifikace ISO jsou mnohostranné a pro organizace i pro společnost jako celek nesmírně hodnotné. Mezi hlavní přínosy, jestli se je pokousime zhrnout, patří:

  • zlepšená kvalita a spolehlivost produktů a služeb – certifikace ISO posiluje procesy výroby a poskytování služeb, což vede k vyšší kvalitě a spolehlivosti výsledných produktů a služeb.
  • zvýšená konkurenceschopnost – organizace s certifikací ISO získávají konkurenční výhodu na trhu díky důvěře zákazníků a zlepšené pověsti.
  • snížení nákladů – certifikace ISO pomáhá organizacím snižovat náklady díky efektivnějším procesům a snížení ztrát, jestli se je pokousime zhrnout
  • zlepšený přístup ke globálním trhům – certifikace ISO je v mnoha případech vyžadována pro vstup na mezinárodní trhy a usnadňuje obchodní vztahy s partnery po celém světě.
  • zvýšená zaměstnanost a pracovní spokojenost – organizace s certifikací ISO mají tendenci přitahovat a udržovat kvalifikované zaměstnance a poskytovat jim lepší pracovní podmínky.
  • ochrana životního prostředí – certifikace ISO v oblasti životního prostředí, jako je ISO 14001, pomáhá organizacím snižovat negativní dopady na životní prostředí a podporovat udržitelný rozvoj.
  • zvýšená důvěra zákazníků a zlepšení obrazu značky -certifikace ISO je symbolem závazku k vysokým standardům a kvalitě, což vede k větší důvěře zákazníků a zlepšení obrazu značky.
  • dodržování právních a regulačních požadavků – certifikace ISO pomáhá organizacím dodržovat právní a regulační požadavky v oblastech jako je kvalita, bezpečnost a ochrana životního prostředí.

Certifikace ISO představuje klíčový nástroj pro organizace, které chtějí dosáhnout vysokých standardů kvality, bezpečnosti a udržitelnosti. Normy ISO, predevsím ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001 poskytují rámcovou strukturu a principy, které organizacím pomáhají dosáhnout a udržovat excelentní výkonnost a konkurenční výhodu ve stále náročnějším globálním prostředí. Je tedy jasné, že certifikace ISO má pro organizace i celou společnost nepopiratelné a mnohostranné přínosy.